مرکز سرگیجه و تعادل آوای امید از سال 1390 با هدف کمک به تشخیص و درمان اختلالات سرگیجه و تعادل آغاز به کار کرده است.

در این مرکز با استفاده از بهترین و به روزترین تجهیزات و معاینات دقیق توسط متخصصین سرگیجه  علت سرگیجه و اختلالات تعادلی شناسایی و پس از آن درمان مطابق با هر فرد در نظر گرفته می شود.

از جمله مزایای این مرکز انجام ارزیابی های تعادلی توسط متخصصین دارای درجه دکترای تخصصی تعادل در محیطی آرام و دوستانه است. کلیه ارزیابی ها توسط متخصص و نه کارشناس و یا تکنسین انجام می شود که از مزایای آن تشخیص دقیق تر و درمان بهتراست.

 

ارزیابی هایی که در مرکز سرگیجه و تعادل آوای امید انجام می شود شامل مجموعه ای از تست های تخصصی  زیر می باشد:

  • ECOG
  • VNG
  • VEMP
  • VHIT
  • کالریک
  • مانور تشخیصی Hallpike 

خدمات ملکی
ارتباط با پذیرش
تماس با پذیرش
09194707047
تماس تلفنی + پیامک