جستجوی جدید

اگر از نتایج جستجوی خود راضی نیستید لطفا دوباره اقدام به جستوجو با کلمات دیگر کنید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

فشار گوش داخلی

فشار گوش داخلی افزایش فشار گوش داخلی در اصطلاح تخصصی  “منیر” نامیده می شود . بیماری منیر: بیماری منیر یک اختلال گوش داخلی است که منجر به بروز دوره های مکرر سرگیجه و کم شنوایی و افزایش فشار در گوش داخلی می شود. در اغلب موارد منیر تنها یک گوش را درگیر می کند. این […]