جستجوی جدید

اگر از نتایج جستجوی خود راضی نیستید لطفا دوباره اقدام به جستوجو با کلمات دیگر کنید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

سرگیجه های خطرناک

سرگیجه های خطرناک سرگیجه یک اصطلاح عمومی و مجموعه ای است  که شامل علائم مختلفی است که احساس انسان از فضای اطراف خود را  مختل می کند. سرگیجه دومین شکایت شایع در بخش سرپایی است و 25٪ از مراجعه کنندگان سرپایی مغز و اعصاب و 13٪ از مشاوره های مغز و اعصاب بخش اورژانس  را […]